Vzdelávanie rodičov

V tomto školskom roku sme pre Vás pripravili kurzy pre Vaše deti a pracovné workshopy pre Vás:

  • kurz Ako stimulovať reč svojho dieťaťa je určený pre rodičov detí, ktoré majú problém s vývinom reči. Viac informácií nájdete TU.
  • kurz Rozvíjanie rozprávačských schopností je vhodný pre deti predškolského veku a deti s odloženou školskou dochádzkou. Viac informácií nájdete TU.
  • workshop Moje dieťa má problém s učením je určený pre rodičov žiakov s Vývinovými poruchami učenia. Pomôže objasniť mnohé nezodpovedané otázky. Viac informácií nájdete TU.
  • kurz Je moje dieťa zrelé do školy je určený pre rodičov detí predškolského veku a detí s odloženou školskou dochádzkou. Pomôže Vám zorientovať sa v požiadavkách pripravenosti dieťaťa na školu. Viac informácií nájdete TU.