Usmernenie ministra školstva k prevádzke

Branislav Gröhling Bratislava 18. mája 2020 Číslo: Číslo: 2020/11506:1-A2110 Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

Prosba o 2% z daní

Milí rodičia, aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou darovania 2% z dane pre naše Centrum detskej reči. Aj vďaka týmto príspevkom sme mohli našim klientom – deťom a žiakom s NKS a ŠVVP v minulom školskom roku zabezpečiť nové terapeutické pomôcky, materiály a...