Vážení klienti,

oznamujeme, že naša poradňa bude prezenčne otvorená od 8.3. 2021 v obmedzenom režime. Budeme vykonávať vyšetrenia našich klientov, ktoré sú potrebné pri zaradení do škôl, prestupe na druhý stupeň ZŠ alebo na SŠ. Prosím kontaktujte svojich odborných zamestnancov emailom, aby ste si dohodli termín.  Pri vstupe do poradne musíte predložiť negatívny test na Covid 19 nie starší ako 7 dní. Žiadame Vás o prísne dodržiavanie epidemiologických opatrení v poradni, s ktorými Vás oboznámi  zamestnanec poradne.

Poradenstvo a terapie, ktoré prebiehali online formou budú pokračovať v tomto režime až do oznámenia zmeny.

Ďakujeme za pochopenie.

Tím Centra detskej reči.

Vážení záujemcovia

Ďakujeme za prejavený záujem o naše centrum. Nakoľko sú naše kapacity dlhodobo naplnené pozastavujeme prijímanie nových klientov (okrem podozrenia na poruchy učenia). Nebude možné ani zaraďovanie klientov na čakaciu listinu, z dôvodu jej naplnenia. O spustení prijímania nových klientov Vás budeme informovať na našej webovej stránke a na FB.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme veľa úspechov.

Tím Centra detskej reči

Prosba o 2% z daní

Milí rodičia a naši priaznivci,aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou darovania 2% z dane pre naše Centrum detskej reči. Aj vďaka týmto príspevkom sme mohli našim klientom – deťom a žiakom s NKS a ŠVVP v minulom školskom roku zabezpečiť nové terapeutické pomôcky,...

Usmernenie k organizácii a podmienkam prevádzky zariadení výchovného poradenstva a prevencie pre školský rok 2020/2021

Cieľom tohto usmernenia je stanoviť základné prevádzkové podmienky pre zariadenia výchovnéhoporadenstva a prevencie (t. j. centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)) po dobu trvania potreby...

Fonologické poruchy

Fonologické poruchy a ich diagnostika v slovenských podmienkach. Autor: PhDr. Dana Buntová, PhD. Mgr. Kristína Mocsári celý článok na čítanie TU.

prečítajte si viac

Informácie o diagnostických vyšetreniach

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, v súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu, Vás chceme informovať o potrebných diagnostických vyšetreniach súvisiacich s rozhodnutím ministra školstva (zo dňa 26.3.2020): Žiadosti na...

prečítajte si viac

Užitočné linky pre detské aktivity

Knižka – Spievanky – Vybranky https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/spievanky-vybranky-17#flipbook/page-20 Knižka - Abeceda z vreca von https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/abeceda-z-vreca-von--161#flipbook/page-3 Knižka s číslami...

prečítajte si viac