Smernica k práci počas COVID-19 podľa Opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného
zdravia Číslo: OLP/3991/2020, platné od 1.9. 2020

celá smernica k nahliadnutiu TU