Smernica k práci počas COVID-19 podľa Opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Číslo: OLP/3991/2020, platné od 13.05.2020

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné dodržiavať
nasledovné:

  • vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími
    cestami (rúško, šál, šatka),

celá smernica k nahliadnutiu TU