Mgr. Andrea Bírová

špeciálny pedagóg

birovaada@gmail.com

Štúdium špeciálnej pedagogiky ukončila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Po štúdiu pracovala v Súkromnej materskej a základnej škole pre deti a žiakov s autizmom v Bratislave na pozícii učiteľka v materskej škole a neskôr aj v základnej škole. Počas svojej práce nadobudla skúsenosti s prácou s deťmi s rôznou formou pervazívnych vývinových porúch.

V priebehu svojej pedagogickej praxe absolvovala viacero vzdelávaní, rozvíjanie fonologickeho uvedomovania u detí, rozvíjanie matematických predstáv, kurz vyučovania písma Comenia Script. V centre Andreas absolvovala kurz metodiky ABA terapie. 

Aktuálne navštevuje výcvik Terapia hrou a filiálna terapia v Inštitúte rodinnej terapii v Martine. 

V rámci svojej práce v našom centre poskytuje terapeutickú starostlivosť deťom s autizmom. Pri terapiách využíva rôzne formy vizualizácie, komunikáciu pomocou výmenného obrázkového komunikačného systému, učenie sa novým zručnostiam pomocou odmeňovania pozitívneho správania, rozvíjanie komunikačných a sociálnych schopností, rozvíjanie detí vo všetkých  vyvinových oblastiach. S dôrazom na individuálne osobitosti detí s PAS.

Pracuje s deťmi predškolského a školského veku.