Vážení klienti

na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a v súvislosti s opatreniami súvisiacimi s COVID-19, uzatvárame SCŠPP Centrum detskej reči od 16.3. do odvolania. Vzhľadom na vzniknutú situáciu Vám nemôžeme naše odborné služby poskytovať osobne, ale ponúkame Vám možnosť poradenstva elektronickou formou.

Všetci naši odborní pracovníci sú Vám k dispozícii  prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Ďakujeme za porozumenie.

Tím Centra detskej reči.

Prijímame nových klientov

prijímame do terapeutickej starostlivosti deti s poruchou výslovnosti

a deti od 2. ročníka ZŠ s vývinovými poruchami učenia na jazykovom podklade 

Usmernenie ministra školstva k prevádzke

Branislav Gröhling Bratislava 18. mája 2020 Číslo: Číslo: 2020/11506:1-A2110 Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

Prosba o 2% z daní

Milí rodičia, aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou darovania 2% z dane pre naše Centrum detskej reči. Aj vďaka týmto príspevkom sme mohli našim klientom - deťom a žiakom s NKS a ŠVVP v minulom školskom roku zabezpečiť nové terapeutické pomôcky, materiály a...

Fonologické poruchy

Fonologické poruchy a ich diagnostika v slovenských podmienkach. Autor: PhDr. Dana Buntová, PhD. Mgr. Kristína Mocsári celý článok na čítanie TU.

prečítajte si viac

Informácie o diagnostických vyšetreniach

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, v súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu, Vás chceme informovať o potrebných diagnostických vyšetreniach súvisiacich s rozhodnutím ministra školstva (zo dňa 26.3.2020): Žiadosti na...

prečítajte si viac

Užitočné linky pre detské aktivity

Knižka – Spievanky – Vybranky https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/spievanky-vybranky-17#flipbook/page-20 Knižka - Abeceda z vreca von https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/abeceda-z-vreca-von--161#flipbook/page-3 Knižka s číslami...

prečítajte si viac