Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Centrum detskej reči patrí medzi školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie už od roku 2008. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení. Tvorí ho tím kvalitných odborníkov v oblasti logopédie, psychológie, surdopédie a špeciálnej pedagogiky.

OZNAM

Vážení záujemcovia, ďakujeme za prejavený záujem o naše centrum. Nakoľko sú naše kapacity dlhodobo naplnené pozastavujeme prijímanie nových klientov. Nebude možné ani zaraďovanie klientov na čakaciu listinu, z dôvodu jej naplnenia. O spustení prijímania nových klientov Vás budeme informovať na našej webovej stránke.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme veľa úspechov.

Tím Centra detskej reči