Vážení klienti,

oznamujeme, že naša poradňa bude prezenčne otvorená od 8.3. 2021 v obmedzenom režime. Budeme vykonávať vyšetrenia našich klientov, ktoré sú potrebné pri zaradení do škôl, prestupe na druhý stupeň ZŠ alebo na SŠ. Prosím kontaktujte svojich odborných zamestnancov emailom, aby ste si dohodli termín.  Pri vstupe do poradne musíte predložiť negatívny test na Covid 19 nie starší ako 7 dní. Žiadame Vás o prísne dodržiavanie epidemiologických opatrení v poradni, s ktorými Vás oboznámi  zamestnanec poradne.

Poradenstvo a terapie, ktoré prebiehali online formou budú pokračovať v tomto režime až do oznámenia zmeny.

Ďakujeme za pochopenie.

Tím Centra detskej reči.

Vážení záujemcovia

Ďakujeme za prejavený záujem o naše centrum. Nakoľko sú naše kapacity dlhodobo naplnené pozastavujeme prijímanie nových klientov (okrem podozrenia na poruchy učenia). Nebude možné ani zaraďovanie klientov na čakaciu listinu, z dôvodu jej naplnenia. O spustení prijímania nových klientov Vás budeme informovať na našej webovej stránke a na FB.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme veľa úspechov.

Tím Centra detskej reči

Prosba o 2% z daní

Milí rodičia a naši priaznivci,aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou darovania 2% z dane pre naše Centrum detskej reči. Aj vďaka týmto príspevkom sme mohli našim klientom – deťom a žiakom s NKS a ŠVVP v minulom školskom roku zabezpečiť nové terapeutické pomôcky,...

Usmernenie k organizácii a podmienkam prevádzky zariadení výchovného poradenstva a prevencie pre školský rok 2020/2021

Cieľom tohto usmernenia je stanoviť základné prevádzkové podmienky pre zariadenia výchovnéhoporadenstva a prevencie (t. j. centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)) po dobu trvania potreby...

Hľadáme deti vo veku 18 – 24 mesiacov

Katedra logopédie UK v Bratislave v rámci adaptácie artikulačného testu PEEP-S hľadá deti vo veku 18-24 mesiacov (Prievidza / Trnava / Bratislava a okolie). Benefitom pre vás budú informácie o rečovom a jazykovom vývine dieťatka. Pre bližšie informácie neváhajte...

prečítajte si viac

Metóda dobrého štartu

Ponúkame stimulačný program pre deti v predškolskom veku, ktorý hravou formou pripraví deti na nástup do školy. Viac informácii a leták na stiahnutie nájdete TU

prečítajte si viac