Vážení klienti,

na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a v súvislosti s opatreniami súvisiacimi s COVID-19, uzatvárame SCŠPP Centrum detskej reči od 16.3. do odvolania.
Všetci naši odborní pracovníci sú Vám k dispozícii elektronickou formou. Pre bližšie informácie ich môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Ďakujeme za porozumenie.

Tím Centra detskej reči.

Prijímame nových klientov

prijímame do terapeutickej starostlivosti deti s poruchou výslovnosti

a deti od 2. ročníka ZŠ s vývinovými poruchami učenia na jazykovom podklade 

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Centrum detskej reči patrí medzi školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie už od roku 2008. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení. Tvorí ho tím kvalitných odborníkov v oblasti logopédie, psychológie, surdopédie a špeciálnej pedagogiky.