M

Dôležitý oznam

Zriaďovateľ Súkromného CŠPP Centra detskej reči, so sídlom na Námestí Jozefa Herdu č.1 v Trnave oznamuje,
že vzhľadom k reforme poradenského systému realizovanej Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR sa „Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Centrum detskej reči“, transformuje s platnosťou od 1. januára 2023 na „Súkromné centrum poradenstva a prevencie Centrum detskej reči„, so sídlom na Námestí Jozefa Herdu č.1, v Trnave.
SCPaP Centrum detskej reči,oznamuje všetkým svojim klientom zaevidovaným do 30. 12. 2022, že starostlivosť im bude poskytovaná aj naďalej od 1. 1. 2023.

Vážení záujemcovia

ďakujeme za prejavený záujem o naše centrum. Nakoľko sú naše kapacity dlhodobo naplnené pozastavujeme prijímanie nových klientov (okrem podozrenia na poruchy učenia). Nebude možné ani zaraďovanie klientov na čakaciu listinu, z dôvodu jej naplnenia. O spustení prijímania nových klientov Vás budeme informovať na našej webovej stránke a na FB.
Ďakujeme za porozumenie a prajeme veľa úspechov,
Tím Centra detskej reči

Prosba o 2% z daní

Milí rodičia a naši priaznivci,aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou darovania 2% z dane pre naše Centrum detskej reči. Aj vďaka týmto príspevkom sme mohli našim klientom – deťom a žiakom s NKS a ŠVVP v minulom školskom roku zabezpečiť nové terapeutické pomôcky,...

Efektivita fonologickej terapie Metaphon

Článok prináša informácie o efektivite fonologickej terapie Metaphon v slovenských podmienkach. Využíva terapiu minimálnych párov, obohacuje ju o explicitný nácvik rozlišovania dištinktívnych znakov foném. Autorom článku je PhDr. Dana Buntová, PhD. a Mgr. Kristína...

prečítajte si viac

Hľadáme deti vo veku 18 – 24 mesiacov

Katedra logopédie UK v Bratislave v rámci adaptácie artikulačného testu PEEP-S hľadá deti vo veku 18-24 mesiacov (Prievidza / Trnava / Bratislava a okolie). Benefitom pre vás budú informácie o rečovom a jazykovom vývine dieťatka. Pre bližšie informácie neváhajte...

prečítajte si viac

Metóda dobrého štartu

Ponúkame stimulačný program pre deti v predškolskom veku, ktorý hravou formou pripraví deti na nástup do školy. Viac informácii a leták na stiahnutie nájdete TU

prečítajte si viac