Súkromné centrum poradenstva a prevencie

Centrum detskej reči

Centrum detskej reči patrí medzi školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie už od roku 2008. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení. Tvorí ho tím kvalitných odborníkov v oblasti logopédie, psychológie, surdopédie a špeciálnej pedagogiky.

centrum reči
M

Vážení záujemcovia

ďakujeme Vám za prejavený záujem o naše centrum. Nakoľko sa naše kapacity opäť veľmi rýchlo naplnili pozastavujeme prijímanie nových klientov (okrem podozrenia na poruchy učenia). Nebude možné ani zaraďovanie klientov na čakaciu listinu, taktiež z dôvodu jej rýchleho naplnenia. O spustení prijímania nových klientov Vás budeme informovať na našej webovej stránke a na FB.

Ďakujeme za porozumenie
Tím Centra detskej reči

služby ktoré ponúkame

centrum reči logopéd

logopedická starostlivosť

diagnostika, poradenstvo a terapia pre deti od raného detstva ohľadom oneskorovania vývoja reči, pri nesprávnej výslovnosti a zajakavosti.

centrum reči psychológ

psychologická starostlivosť

diagnostika a rediagnostika intelektových schopností, osobnosti, diagnostika profesionálnej orientácie, diagnostika školskej spôsobilosti a psychoterapia.

centrum reči špeciálny pedagóg

špeciálno-pedagogická starostlivosť

diagnostika a rediagnostika detí a žiakov so ŠVVP, špeciálno-pedagogické a terapeutické služby, vykonávanie cvičení.

Prosba o 2% z daní

Milí rodičia a naši priaznivci,
aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou darovania 2% z dane pre naše Centrum detskej reči. Aj vďaka týmto príspevkom sme mohli našim klientom – deťom a žiakom s NKS a ŠVVP v minulom školskom roku zabezpečiť nové terapeutické pomôcky, materiály a hračky, čím sa aj učenie v našom Centre stáva zábavnejším.
Ďakujeme.

TLAČIVO NA VYPLNENIE a viac info. nájdete TU

Dávame do pozornosti

Občianske združenie

OZ ProLibero

Cieľom občianskeho združenia je podpora a pomoc deťom a mládeži prioritne s narušenou komunikačnou schopnosťou…

centrum detskej reči kurzy

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

l

Prosba o 2 % z daní

tlačivo na stiahnutie TU

Odkazy na užitočné články

Efektivita fonologickej terapie Metaphon

Článok prináša informácie o efektivite fonologickej terapie Metaphon v slovenských podmienkach. Využíva terapiu minimálnych párov, obohacuje ju o explicitný nácvik rozlišovania dištinktívnych znakov foném. Autorom článku je PhDr. Dana Buntová, PhD. a Mgr. Kristína...

prečítajte si viac