Odporúčame publikáciu Stimulácia fonetického repertoáru – StiFoR. Autorky Dana Buntová a Pavlína Zajíčková posunuli diagnostiku a terapiu výslovnosti do raného veku dieťaťa. Publikácia obsahuje najnovšie informácie o vývine fonetickej roviny u slovenských detí vo veku do 4 rokov. Prináša ucelený pohľad na diagnostiku fonetickej roviny a vedecky overenú Terapiu StiFoR, ktorej cieľom je hravou formou rozšíriť fonetický repertoár u detí vo veku medzi 2 a 4 rokom. Tešíme sa novej publikácii o to viac, že motodika vznikala v načom Centre detskej reči. Predaj publikácie a viac informácií nájdete na stránke Slovenskej asociácie logopédov https://www.sal.sk/index.php?page=publikacie&sub=publikacie-sal