Smernica k práci počas COVID-19 podľa Opatrení ÚVZ SR

Smernica k práci počas COVID-19 podľa Opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia Číslo: OLP/3991/2020, platné od 13.05.2020 Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné dodržiavaťnasledovné: vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám...

Fonologické poruchy

Fonologické poruchy a ich diagnostika v slovenských podmienkach. Autor: PhDr. Dana Buntová, PhD. Mgr. Kristína Mocsári celý článok na čítanie TU.

Informácie o diagnostických vyšetreniach

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, v súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu, Vás chceme informovať o potrebných diagnostických vyšetreniach súvisiacich s rozhodnutím ministra školstva (zo dňa 26.3.2020): Žiadosti na...

Užitočné linky pre detské aktivity

Knižka – Spievanky – Vybranky https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/spievanky-vybranky-17#flipbook/page-20 Knižka – Abeceda z vreca von https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/abeceda-z-vreca-von–161#flipbook/page-3 Knižka s číslami...