Smernica k práci počas COVID-19 podľa Opatrení ÚVZ SR

Smernica k práci počas COVID-19 podľa Opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia Číslo: OLP/3991/2020, platné od 13.05.2020 Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné dodržiavaťnasledovné: vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám...

Usmernenie ministra školstva k prevádzke

Branislav Gröhling Bratislava 18. mája 2020 Číslo: Číslo: 2020/11506:1-A2110 Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

Fonologické poruchy

Fonologické poruchy a ich diagnostika v slovenských podmienkach. Autor: PhDr. Dana Buntová, PhD. Mgr. Kristína Mocsári celý článok na čítanie TU.

Informácie o diagnostických vyšetreniach

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, v súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu, Vás chceme informovať o potrebných diagnostických vyšetreniach súvisiacich s rozhodnutím ministra školstva (zo dňa 26.3.2020): Žiadosti na...