Článok prináša informácie o efektivite fonologickej terapie Metaphon v slovenských podmienkach. Využíva terapiu minimálnych párov, obohacuje ju o explicitný nácvik rozlišovania dištinktívnych znakov foném.

Autorom článku je PhDr. Dana Buntová, PhD. a Mgr. Kristína Prosuchová

CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE TU