Mgr. Kamila Hermanská
logopedička

kami.hermanska@gmail.com

Štúdium logopédie ukončila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave s magisterským titulom. Svoj záujem o prácu s deťmi prejavila už počas štúdia na vysokej škole, kedy si prehlbovala svoje vedomosti nie len teoreticky, ale aj prakticky, a to poskytovaním logopedickej intervencie v našom centre pod vedením odbornej supervízie. V rámci diplomovej práce sa venovala terapii vývinovej verbálnej dyspraxie a jej aplikáciou pre slovensky hovoriace deti. Zúčastnila sa medzinárodného výskumného projektu ELDEL na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského ako výskumný asistent. Počas a po štúdiu sa zúčastnila odborných seminárov a kurzov Fonologické terapie, XIII. ročník konferencie Neurodegeratívne poruchy komunikácie a workshopu Aplikovaná behaviorálna analýza vedený behaviorálnou analytičky Tarou Farherty BCBA z Dublinu. V súčastnosti poskytuje logopedickú starostlivosť deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou v našej poradni.