Mgr. Patrícia Varechová
logopedička

patriciasebestova@gmail.com

Absolvovala jednoodborové magisterské štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoj záujem o prácu s deťmi prejavila už počas štúdia na strednej škole na Pedagogickej a Sociálnej akadémii v Prešove. Po tomto štúdiu  získala prax aj ako učiteľka Materskej školy v triede s deťmi predškolského veku. V roku 2014 tiež ukončila bakalárske štúdium liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského, počas ktorého súbežne študovala aj logopédiu. Titulom Bc. nadobudla zručnosti pre terapeuticko-výchovnú a poradenskú činnosť s jednotlivcami s rôznym znevýhodnením s využitím pohybu, hry, tvorivých, individuálnych a skupinových aktivít (s prvkami arteterapie, biblioterapie, terapie hrou, rodinnej terapie a iných). V roku 2019 sa aktívne zúčastnila na XIII. Medzinárodnom afaziologickom sympóziu. V súčasnej dobe sa zaoberá intervenciou detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v Centre detskej reči.