Ako stimulovať reč dieťaťa

Na kurze sa rodičia dozvedia informácie o vývine reči. Teoreticky, ale hlavne prakticky si rozoberieme a vyskúšame komunikačné stratégie, ktoré podporujú vývin reči dieťaťa. Na kurze bude priestor pre individuálne otázky rodičov.

Počet stretnutí: 4 (trvanie jedného stretnutia je cca 60 min.)
Max. počet účastníkov kurzu: 4 ̶ 6
Cena: 60eur

Môžete sa prihlásiť na adrese vera.halasova@gmail.com

Tešíme sa na vás!

Plagátik TU….