Rozvíjanie rozprávačských schopností

V tomto kurze sa u detí rozvíja schopnosť rozprávania. Učia sa ako porozprávať príbeh, rozprávku alebo svoj zážitok.

Ako prebieha?
je to skupinová terapia (5-6 detí v jednom kurze)
dieťa porozpráva príbeh, logopéd si ho doslovne prepíše a potom si všetky deti príbeh zahrajú

Ako dlho trvá?
3 mesiace (marec – máj), 1x týždenne 45 minút

Kde bude prebiehať?
Centrum detskej reči, Námestie J. Herdu 1, 917 01 Trnava

Cena kurzu:
60 eur za celý kurz za 1 dieťa (5 eur za stretnutie)

Pre koho je kurz vhodný?
Pre predškolákov, pre deti s OŠD, pre deti v nultom ročníku, pre prvákov, pre deti, ktoré majú ťažkosti s vyjadrovaním sa (s vývinovou dysfáziou).

Čo sa u detí zlepší vplyvom kurzu?
Tento kurz rozvíja slovnú zásobu, štruktúru príbehov (úvod, miesto, čas, postavy, zápletka, rozuzlenie, záver), podporuje sebavedomie, pocit spolupatričnosti, učí dieťa sebakontrole (striedanie výmen pri hraní a dodržiavanie pravidiel) a rozvíja kreativitu. Vplýva aj na čitateľské schopnosti. Vo výskumoch (Vencelová, Kapálková 2014) sa zistilo, že úspešné čítanie závisí od schopnosti rozprávania príbehov.

Výhody kurzu:

  • prebieha hravou formou
  • nie je statický, naopak využíva pohyb a striedanie činností
  • je komplexný, má vplyv na celkovú osobnosť dieťaťa

Ak máte o kurz záujem, treba sa zapísať do 31.januára 2017 na e-mailovej adrese tiefenbacherova.b@gmail.com.

Plagátik TU…